Dahuder Olağan 1. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Dahuder Olağan 1. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Dahuder Olağan 1. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

DAHUDER olarak 1. Olağan Genel Kurulumuzu 07.08.2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha yeni bir dernek olmamıza ve pandemi-yangın gibi olumsuz koşullara rağmen, kurucu üyelerimizin çoğunluğu büyük bir özveri göstererek genel kurulumuza katıldılar.

Toplantımız, Dernek Başkanımız Doç. Dr. Seyit Uyar’ın konuşmasıyla başladıktan sonra Divan Heyeti oluşturuldu, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapıldı. Ardından katılan tüm üyelerimize söz verilerek dahiliye hekimlerinin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve bundan sonra yapılabilecekler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve tüm katılımcıların aktif olduğu toplantı sonucunda dahiliye branşının gelişmesi için öncelikli olarak 7 maddeden oluşan dernek hedefleri belirlendi. DAHUDER olarak aşağıda da belirttiğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalara başladığımızı da bildirmek istiyoruz.

DAHUDER 1. Olağan Genel Kurulunda belirlediğimiz hedeflerimiz:

 1. Dahiliye uzmanlarının performans puanlarının arttırılması için çalışmak;
  • Yeni katsayısı uygulamasındaki adaletsiz dağılımın yeniden düzenlenmesi,
  • Dahiliyenin poliklinik ve yatan hastalardaki performans puanlarını arttırmak.
 2. Dahiliye uzmanı ve asistanlarının karşılaştığı hukuki süreçlerde destek sağlamak.
 3. Dahiliye branşının kapsamının net olarak belirlenmesi. Bu kapsamda, branşımıza uygun şekilde gerekli klavuzlar ve klinik yaklaşım önerileri hazırlamak.
 4. Dahiliye branşının poliklinik hizmeti dışında, dünyadaki benzer uygulamaları da takip ederek, tıbbi işlemler (Gastroskopi-kolonoskopi, tiroid usg-biyopsi, hemodiyaliz, yoğun bakım, palyatif bakım, obezite, nutrisyon .. gibi) yapabilmesi için sertifikasyon programları açılmasının sağlanması.
 5. Dahiliye uzmanları ve asistanlarına hitap edecek şekilde yeni tıbbi gelişmeleri derlemek ve bunların duyurusunu yapmak.
 6. Yayın yapmak isteyen uzman ya da asistan hekimleri istatistik ve yabancı dil gibi konularda desteklemek.
 7. Büyüklüğüne göre il bazında ya da bölgesel dernek temsilcilikleri kurarak meslektaşlarımızın sorunlarını daha yakından tespit etmek, buralarda belli aralıklarla toplanarak sosyal ya da tıbbi tartışmalar yapmak.